Växlar

VäxlarTrots sin relativt låga vikt (ca 35 kg) kan det vara bra med lite fler växlar.

3 växlar räcker bra till lite flackare omgivning, 7 eller 8 växlar passar om du har lite

brantare backar som du skall utmana.

Art 3200    3 växlar med fotbroms       Pris 820 kr

Art 3204    7 växlar med fotbroms       Pris 1520 kr

Art 3191    8 växlar med rullbroms      Pris 1670 kr